top of page

Post-Conflict Research Center Updates - July 2023

INTERNATIONAL COLLABORATION

MEĐUNARODNA SARADNJA

PCRC is now a part of two valuable networks/coalitions of civil society: International Coalition of Sites of Conscience and the Društvene mreže za mir coalition.


CPI je sada dio dvije vrijedne mreže/koalicije civilnog društva: International Coalition of Sites of Conscience i Koalicije Društvene mreže za mir.


REPARATIVE STRATEGIES IN THE WESTERN BALKANS REPARATIVNE STRATEGIJE ZAPADNOG BALKANA

PCRC, supported by Rockefeller Brothers Fund, hosted a consultative meeting on "Reparative Strategies & Transitional Justice in the Western Balkans“ as part of the Western Balkans Coalition for Genocide and Mass Atrocity Crimes Prevention. Over 20 civil society organizations from the region reflected on the Western Balkans and Overarching reports from the Reparative Strategies Project of the Rockefeller Brothers Fund.


Centar za postkonfliktna istraživanja je, uz podršku Rockefeller Brothers Fonda, bio domaćin konzultativnog sastanka na temu „Reparativne strategije i tranzicijska pravda na Zapadnom Balkanu“ u sklopu Koalicije za prevenciju genocida i masovnih zločina na Zapadnom Balkanu. Preko 20 organizacija civilnog društva iz regije diskutovalo je o Izvještaju o Zapadnom Balkanu i Sveobuhvatnom izvještaju iz Projekta reparativnih strategija Rockefeller Brothers Fonda.


TRENING BALKAN DISKURSA

BALKAN DISKURS YOUTH CORRESPONDENTS TRAINING

More than 30 young people from different parts of BiH and the world attended a training program on documentary photography and citizen journalism, as well as the Subjective Atlas workshop. They are now correspondents for Balkan Diskurs, a multimedia platform established by the PCRC.


Više od 30 mladih iz različitih krajeva BiH i svijeta, pohađalo je trening za dokumentarnu fotografiju i građansko novinarstvo, te radionicu o subjektivnom atlasu, čime su postali dopisnici Balkan Diskursa, multimedijalne platforme Centra za postkonfliktna istraživanja, ali i dio tima koji će izraditi prvi „Subjektivni atlas BiH“, kartografsku publikaciju, koja predstavlja gradove, zemlju i region iz više perspektiva.


GUIDE FOR HISTORY TEACHERS PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE HISTORIJE

PCRC, in cooperation with the Sarajevo Canton Memorial Fund, and the Residual Mechanism Information Programme for Affected Communities (MIP) presented a new guide for history teachers on how to utilize archival material from the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) and the International Residual Mechanism for Criminal Courts. The main objective of this manual is to enhance knowledge and skills in using archives and informing the public about judicially established facts.


CPI, Fond Memorijala Kantona Sarajevo i Program Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobom (PMI) u Sarajevu su predstavili priručnik za nastavnike istorije: Upotreba arhiva Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove sa ciljem unapređenja znanja i vještina u korištenju arhive i upoznavanju javnosti o presuđenim sudskim činjenicama.


YOUTH MAP THEIR BOSNIAN LANDSCAPE

VAŠ PUT KUĆI: BIH KROZ OČI MLADIH

For five days, local and international youth in Sarajevo have had the chance to explore the world of cartography and artistic expression by mapping their own lived experiences in Bosnia and Herzegovina. PCRC has dedicated resources to host the Brussels-based Subjective Atlas project, for which participants were to critically engage with their personal and geographical surroundings by mapping an Atlas of BiH.


Tokom pet dana, mladi iz cijelog svijeta su u Sarajevu imali priliku istražiti svijet kartografije i umjetničkog izražavanja mapirajući vlastita iskustva u Bosni i Hercegovini. Centar za postkonfliktna istraživanja (CPI) ugostio je tim projekta Subjektivni atlas čije sjedište se nalazi u Briselu, a učesnici su se kritički bavili vlastitom i geografskom vizijom mapiranja Atlasa BiH.

 

Post-Conflict Research Center (PCRC) | Centar za postkonfliktna istraživanja

Pruščakova 21, 71000 Sarajevo

Bosnia and Herzegovina

11 views0 comments

Comments


bottom of page